Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

 

Łączenie kont

Stanowi odwrotny proces w stosunku do dzielenia kont . W niektórych wypadkach celowe może okazać się zmniejszenie liczby kont w rachunkowości drogą tak zwanego łączenia kont . Ma to miejsce wówczas gdy dla                              i analizy określonych zjawisk występujące są dane łączne , sumaryczne .

Można łączyć ze sobą :

·         kilka kont aktywów

·         kilka kont pasywów

·         konta pasywów i aktywów

Połączenie takie może polegać na skompensowaniu ich dotychczasowych sald i

wówczas na koncie powstaje tylko jedno saldo ( albo Dt albo Ct ) . Przykładem takiego połączenia kont może być połączenie konta „ rachunek bankowy ” ( konto aktywów ) z kontem „ kredyty bankowe ” ( konto pasywów )

      rach. bankowy         10000                                rach. bankowy      10000

      kred. bankowe          8000                                 Kred. bankowe         15000

       Sk.                2000  Dt                                             Sk.               5000   Ct

 

„ Rachunek bieżący ” będzie wykorzystywało zmienny rodzaj salda ( tzn. raz DT raz Ct )

 

       Rach. bankowy

Sp     10000  30000

        15000                              Kredyt w rachunku bankowym                                         Sk.     5000      

 

Wykazane w bilansie jako kredyty bankowe                       

 

Druga możliwość łączenia kont aktywów z kontami pasywów polega na tym , że salda kont łączonych nie są wzajemnie kompensowane , wówczas na koncie połączonym wystąpią jednocześnie dwa salda ( dwa początkowe i dwa końcowe )