Rachunkowość

 Aktywa Pasywa WORTAL :-)

Polecamy forum dyskusyjne księgowych : księgowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

II Zadania rachunkowości

Rachunkowość ma w sposób wiarygodny i prawidłowy przedstawiać obraz majątku ,

rezultatów działalności i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego .

Szczegółowość zadań

·         ustalenie stanu środków gospodarczych

·         rejestracja zmian

·         dostarczenie danych do kalkulacji ekonomicznej

·         dostarczenie danych do kalkulacji wyników finansowych

Rachunkowość -    Ewidencja ( księgowość)

-          Rachunek kosztów

-          Sprawozdawczość finansowa

-          Analiza finansowa