Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

I Przedmiot i metody rachunkowości

1.      a) Rachunkowość – jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania

        danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.)

 Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zarządzania

 firmą , do podejmowania decyzji bieżących ( operatywnych ) , strategicznych .

      b) Rachunkowość – to całkowity i zwarty system ciągłego oraz systematycznego

        gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno –

        finansowych .

2.      Przedmiot rachunkowości

Przedmiotem rachunkowości są środki gospodarcze ( majątek ) źródła ich pochodzenia

( fundusze – kapitały ) oraz procesy gospodarcze ( zaopatrzenie , produkcja ) , a także

wyniki finansowe osiągnięte z działalności gospodarczej .

3.      Metody rachunkowości

a)     Metoda bilansowa – polega na dwustronnym i równoważnym ujmowaniu i

     przetwarzaniu zdarzeń gospodarczych oraz majątku jednostek gospodarczych .

b)     Metoda podmiotowa – polegająca na opisywaniu ( kwalifikowaniu ) kwantyfikowaniu

     składników majątku oraz zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia jednostki  w której

rachunkowość jest prowadzona .